Qoida va shartlar

bu yerga On-Market dan foydalanish shartlari yoziladi.